Werkwijze

Je kunt je via deze website aanmelden bij de praktijk van Adrienne of Hans. Wij hebben naam en email adres of telefoonnummer nodig om je te kunnen bereiken. Om je aan te kunnen melden is geen verwijsbrief nodig.

Je kunt je vraag ook op het formulier invullen.

Doorgaans worden in het eerste gesprek met de coach je klachten geïnventariseerd en wordt bekeken welke invloed die hebben op het dagelijks functioneren.

Je kunt vervolgens aangeven wat je zou willen veranderen en/of anders zou willen aanpakken.

Samen wordt het doel van het coachtraject, de coachvraag, geformuleerd en een schatting gemaakt van het aantal benodigde sessies. Hierna kan met jouw instemming het coachtraject starten.

Gesprekken kunnen desgewenst ook online via beeldbellen plaatsvinden.

Wat zijn de kosten voor coaching?

De kosten voor de coaching trajecten kunnen variëren, afhankelijk van het gekozen traject of pakket. Wij informeren je graag verder aan de hand van de coachvraag.

Voor losse coachgesprekken hanteren wij een tarief per uur.

Een afspraak afzeggen moet uiterlijk 24 uur van tevoren geschieden om doorberekenen van de kosten te voorkomen

Omgang met privacy

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel van ons werk. Daarom versturen we privacygevoelige informatie uitsluitend beveiligd en versleuteld met behulp van ZIVVER.

Vervanging

Bij afwezigheid of ziekte van de coach is vervanging geregeld