Werkwijze

In de regel worden wij door één van de partijen ingeschakeld. Dit kan ook een derde partij zijn. De eerste stap is een uitnodiging tot een vrijblijvend (intake)gesprek, waarbij beide partijen alle gewenste informatie ontvangen. De gesprekken vinden plaats op een neutraal terrein, zoals een externe ruimte of bij ons op kantoor.

In verband met onze neutraliteit willen wij vooraf zo weinig mogelijk inhoudelijke informatie ontvangen. Wanneer beide partijen besluiten om tot mediation over te gaan, dan zullen we het mediationproces gaan starten.

Wij werken altijd met een Mediationovereenkomst

Aan het begin van het mediationproces sluiten de partijen en de mediator een overeenkomst volgens het MfN Mediation Reglement. In deze overeenkomst worden de taken en verplichtingen van alle betrokkenen vastgelegd. De belangrijkste punten in deze overeenkomst zijn:

Inspanningsverplichting

De partijen komen overeen zich in te spannen om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

 

Vrijwilligheid

Mediation is op basis van vrijwilligheid. Elk van de partijen kan op ieder gewenst moment de mediation beëindigen.

 

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

De partijen en de mediator verplichten zich tot geheimhouding. Dit zorgt ervoor dat partijen vrij met elkaar kunnen praten.

Wat zijn de kosten voor Mediation

Afhankelijk van de aard van de kwestie en de motivatie van de partijen duurt een gemiddelde mediation drie tot vier bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur.

Ons tarief

De kosten van de mediation worden berekend op basis van een standaard uurtarief van € 135,00 per uur, exclusief BTW en eventuele noodzakelijke bijkomende kosten. Bij gezamenlijk gedragen kosten komt dit neer op € 67,50 per uur per persoon, exclusief BTW en eventuele noodzakelijke bijkomende kosten.

Vast bedrag

In voorkomende gevallen is het ook mogelijk om een vast bedrag af te spreken, waarbij naast de kosten voor de mediation zelf ook de kosten voor rechtbank procedure zijn begrepen. Aangezien dit afhankelijk is van uw persoonlijke situatie, informeren wij u daar graag apart over.

Wilt u meer informatie of advies neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Omgang met privacy

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel van ons werk. Daarom versturen we privacygevoelige informatie uitsluitend beveiligd en versleuteld met behulp van ZIVVER.

Om u duidelijkheid te geven over de zorgvuldigheid van onze werkwijze verwijzen we graag naar onderstaande site van de Mediators Federatie Nederland: www.mfnregister.nl

Klachten regeling

Bent u onverhoopt niet tevreden over het functioneren van ons als uw MfN-registermediator? In die situatie is het belangrijk dat u uw klacht eerst met ons bespreekt. Dat kan soms lastig zijn, maar is vaak de beste manier om zaken te verhelderen. Wanneer het niet lukt om er samen op een bevredigende manier uit te komen, kunt u tot twaalf maanden nadat de mediation is beëindigd een klacht indienen bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM): https://mfnregister.nl/login-registermediator/klacht-mfn-registermediator/