Werkwijze

U kunt zich via deze website aanmelden.  Wij hebben uw naam en email adres of telefoonnummer nodig om u te kunnen bereiken. U heeft om zich te kunnen aanmelden geen verwijsbrief nodig.

U kunt uw vraag ook op het formulier invullen.

 

Doorgaans worden in het eerste gesprek met de coach uw klachten geïnventariseerd en wordt bekeken welke invloed die hebben op uw dagelijks functioneren.

U kunt vervolgens aangeven wat u zou willen veranderen en/of anders zou willen aanpakken.

Samen met u wordt het doel van het coachtraject, de coachvraag,  geformuleerd en een schatting gemaakt van het aantal benodigde sessies. Hierna kan met uw instemming het coachtraject starten.

Wat zijn de kosten voor coaching ?

De kosten voor de coachingstrajecten kunnen variëren, afhankelijk van het gekozen traject of pakket. Wij informeren u graag verder aan de hand van de coachvraag.

Voor losse coachgesprekken hanteren wij een tarief per uur.

Een afspraak afzeggen moet uiterlijk 24 uur van tevoren geschieden om doorberekenen van de kosten te voorkomen.

 

Omgang met privacy

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel van ons werk. Daarom versturen we privacygevoelige informatie uitsluitend beveiligd en versleuteld met behulp van ZIVVER.

Vervanging

Bij afwezigheid of ziekte van de coach is vervanging geregeld.