Over ons

Hans


Vanaf 2018 heb ik de vrijgevestigde praktijk Van Ooijen Mediation en Coaching.

Ik heb ruim 30 jaar ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, oorspronkelijk vanuit een financieel administratieve achtergrond. In de laatste 15 jaar heb ik in diverse leidinggevende functies gewerkt aan de opzet van organisatie- en teamstructuren bij grotere en kleine organisaties. Ik heb mij daarin met name ontwikkeld in de begeleiding en coaching van mensen bij het praktisch vormgeven van structuren in de aanpak van hun dagelijkse werkzaamheden. Inzicht, motivatie en werken vanuit de eigen kracht staan voor mij centraal. De dynamiek van werken in teamverband en het daarin optimaal benutten van talenten blijken hierin veelal een onderschatte succesfactor te zijn. Ik heb mij hierbij vanuit mijn hart met name gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met ( vermoeden van) autisme, die problemen ervaren in relaties, werk of studie.

De praktijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Adrienne


Vanaf 2008 heb ik de vrijgevestigde praktijk Dekker Coaching en Counseling.

Daarvoor heb ik vijftien jaar in verschillende functies binnen de GGZ gewerkt. In de afgelopen jaren heb ik veel ervaringen opgedaan met verschillende problematieken van psychosociale en psychiatrische aard. Ik heb mij onder andere gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met ( vermoeden van) autisme, relatie- en werkproblemen. Met name bij autisme heb ik mij veel beziggehouden met de relationele aspecten, onder andere door de begeleiding van partners en naaste familie daarbij te betrekken. Mijn drijfveer is om mensen die op een of andere manier zijn vastgelopen in het dagelijks leven weer verder te helpen om overzicht te krijgen en hen vaardigheden bij te brengen, waarmee zij zelf in staat zijn hun leven op een waardevolle manier te kunnen leiden.

Tevens is de praktijk geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.