Welkom op onze site

 

Dekker & Van Ooijen Autismecoaching & Mediation

Wij en ons werkgebied

Adrienne Dekker en Hans van Ooijen, twee ervaren en gedreven coaches en mediators, zijn gespecialiseerd in:

  • het coachen van mensen met (een vermoeden van) autisme, relatie- en of werk-gerelateerde problemen, en problemen in de communicatie in verschillende levensgebieden.
  • het coachen van mensen bij herstel, of liever nog ter preventie, van uitval door burn out.
  • het begeleiden van mensen vanuit een conflictsituatie in de familie- of zakelijke sfeer, naar een voor beide partijen aanvaardbare en duurzame oplossing.

Wat drijft ons?

Mensen de mogelijkheden bieden beter te  functioneren vanuit hun eigen kracht en competenties, door inzichten te verschaffen, acceptatie te bewerkstelligen en daardoor betere omgang met obstakels en belemmeringen mogelijk te maken.

Als coach vertellen wij je niet wat je precies moet doen of laten, maar zullen wij je helpen om je problemen effectiever aan te pakken en je talenten te ontwikkelen  en kansen beter te benutten.

Als mediator begeleiden wij jullie met aandacht, respect en volledig onpartijdig naar een gezamenlijk gedragen oplossing van het conflict.