Werkwijze

U kunt zich via deze website aanmelden.  Wij hebben uw naam en email adres of telefoonnummer nodig om u te kunnen bereiken. U heeft om zich te kunnen aanmelden geen verwijsbrief nodig.

U kunt uw vraag ook op het formulier invullen.

 

Doorgaans worden in het eerste gesprek met de hulpverlener uw klachten geïnventariseerd en wordt bekeken welke invloed die hebben op uw dagelijks functioneren.

U kunt vervolgens aangeven wat u zou willen veranderen en/of anders zou willen aanpakken.

Samen met u wordt het doel van de behandeling geformuleerd en een schatting gemaakt van het aantal benodigde gesprekken. Hierna kan met uw instemming de behandeling starten.

Wat zijn de kosten voor coaching en counseling?

Psychosociale hulpverlening valt onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen’ en wordt in veel gevallen vergoed via uw aanvullende verzekering. Via https://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars kunt u zien welke verzekeraar psychosociale hulpverlening vergoedt.

Heeft u een PGB voor individuele begeleiding dan kunt u via dit budget de kosten vergoeden.

In alle gevallen bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten. Het is daarom raadzaam om eventuele vergoeding ook in uw verzekeringspolis te controleren!

Een afspraak afzeggen moet uiterlijk 24 uur van tevoren geschieden om doorberekenen van de kosten te voorkomen.

Ons tarief

Wij vinden het belangrijk dat onze hulpverlening voor u financieel haalbaar is. Daarom hanteren wij een prijs die dichtbij de vergoeding van de meeste aanvullende verzekering ligt.

Kosten voor psychosociale hulp worden berekend op basis van een standaard uurtarief van 52,50 euro. Kosten voor PGB-begeleiding wijken af van de kosten van psychosociale hulpverlening en zijn wettelijk bepaald.

Voor coaching in de werksituatie stellen we graag voor u een offerte op.

Omgang met privacy

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel van ons werk. Daarom versturen we privacygevoelige informatie uitsluitend beveiligd en versleuteld met behulp van ZIVVER.

Om u duidelijkheid te geven over de zorgvuldigheid van onze werkwijze verwijzen we graag naar onderstaande documenten.

Vervanging

Bij afwezigheid of ziekte van de hulpverlener is vervanging geregeld.

Klachten regeling

Tussen hulpverlener en cliënt kan soms een conflict ontstaan. In die situatie is het belangrijk dat u uw klacht eerst met haar bespreekt. Dat kan soms lastig zijn, maar is vaak de beste manier om zaken te verhelderen. Wanneer het niet lukt om er samen op een bevredigende manier uit te komen, kunt u zich wenden tot een beroepsvereniging waarbij de hulpverlener is aangesloten. Deze heeft een klachtencommissie en/of onafhankelijke vertrouwenspersoon die u bij het indienen van uw klacht zal begeleiden.
Voor meer informatie over klachtenreglementen en procedures, zie de website van de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden: www.lvpw.nl/voor-clienten/klachtencommissie